Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba PVAL/PVAC M.R.Štefánika 1 470100505 4.1. bod h) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba PVC, výroba iniciátorov M. R. Štefánika 1 470100906 4.1. bod h) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba acetylenických alkoholov M. R. Štefánika 1 470100205 4.1. bod b) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba chlórparafínov M. R. Štefánika 1 470101006 4.1. bod f) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu M.R.Štefánika 1 470100405 4.1. bod f) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba etylénchlórhydrínu a spracovanie na Novamal M. R. Štefánika 1 740100104 4.1. bod f) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru - membránová elektrolýza M. R. Štefánika 1 470101116 4.2 bod a), 4.2. bod c), 4.2. bod c) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej M. R. Štefánika 1 470100806 4.2 bod a), 4.2. bod b), 4.2. bod b) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu M. R. Štefánika 1 470100705 4.2. bod e), 4.1. bod a), 4.1. bod a) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba propylénoxidu, výroba polyéterpolyolov, výroba amínov M.R.Štefánika 1 470100606 4.1. bod b), 4.1. bod d), 4.1. bod d) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271
Výroba vinylchloridu z acetylénu M. R. Štefánika 1 470100305 4.1. bod f) IŽP Banská Bystrica FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, Nováky, 97271