Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Atmosféricko-vákuová destilácia Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová 470160305 1.2. IŽP Banská Bystrica PTCHEM, s.r.o., Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, Nemecká, 97697
Rafinácia olejov Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová 470160204 1.2. IŽP Banská Bystrica PTCHEM, s.r.o., Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, Nemecká, 97697