Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma ošípaných Breziny Nám. SNP č. 217/1 470360105 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica PD Dobrá Niva, a.s., Nám. SNP č. 217/2, Dobrá Niva, 96261