Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Regionálna skládka Veľký Krtíš, Priemstav Priemstav 740010103 5.4. IŽP Banská Bystrica Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 91101
Regionálna skládka odpadov Šalková 740060103 5.4. IŽP Banská Bystrica Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 91101