Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba medených a hliníkových vodičov Športová 348 375120116 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, Veľké Kosihy, 94621