Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba etoxylátov M.R.Štefánika 1 470470106 4.1. bod b), 4.1. bod k), 4.1. bod k) IŽP Banská Bystrica SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o., Mostová 2, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81102