Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Linka anodickej oxidácie hliníka II. - EUROPUR Nové Mesto nad Váhom Kočkovská cesta 14 775150116 2.6. IŽP Žilina EUROPUR, s.r.o., Novonosická 503/5, Púchov, 62001