Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Stredisko Kľačany - chov hydiny (mládok a nosníc) Kľačany, Rimavská Sobota 470050306 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s., Kľačany, Rimavská Sobota, 97901