Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Nová skládka odpadov Detva - Studienec Detva 470220217 5.4. IŽP Banská Bystrica Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1 272, Detva, 96211
Skládka odpadu Detva - Studienec k. ú. Detva 470220106 5.4. IŽP Banská Bystrica Technické služby Detva s.r.o., Bottova 1 272, Detva, 96211