Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov Senec - 3. etapa" Senec - Červený majer Červený Majer - Senec 374390107 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava - MČ Ružinov, 82105