Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov Kostolné Kostolné 390 370310104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613
Skládka odpadov Rakovice Rakovický háj č. 191 370310203 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613