Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Oceliareň Železiarne Podbrezová a. s. Kolkáreň 35 470400104 2.2. IŽP Banská Bystrica Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, Podbrezová, 97681
Valcovňa rúr a Ťaháreň rúr- moriace linky a fosfatizačné linky Kolkáreň 35 470400206 2.3. bod a), 2.6., 2.6. IŽP Banská Bystrica Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, Podbrezová, 97681