Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma Dóra, Chov ošípaných Buzitka, miestna časť Dóra 470280106 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica AGRORIS, s.r.o., Hlavné námestie 1, Rimavská Sobota, 97901
Farma ošípaných Kružno Kružno, k.ú. Rimavská Sobota 1 470280306 6. 6. bod c) IŽP Banská Bystrica AGRORIS, s.r.o., Hlavné námestie 1, Rimavská Sobota, 97901
Farma ošípaných Ožďany areál PD Ožďany 470280206 6. 6. bod c) IŽP Banská Bystrica AGRORIS, s.r.o., Hlavné námestie 1, Rimavská Sobota, 97901