Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Minerálne vlákno MV1 a MV2 Železničný rad 24,Nová Baňa 470190104 3.4. IŽP Banská Bystrica Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 96814