Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce - Rumanová lokalita Tomán - Slopy 373190107 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, Lužianky, 95441
Skládka TKO Horná Kráľová lokalita Orecháreň 373190207 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, Lužianky, 95441
Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný 082 32 Svinia 571310107 5.4. IŽP Košice ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, Lužianky, 95441