Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
MAZAK SLOVAKIA, s. r. o. - Zariadenie na výrobu zinkových zliatin Vstupný areál U.S.Steel Košice,Košice, 044 54 571320107 2.5. bod b) IŽP Košice Brock Metals s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, Košice - MČ Šaca, 04454