Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma Mikulášov Mikulášov 373240107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Ing. Oto Valachovič - FERINA, Nad Lúčkami 53, Bratislava - MČ Karlova Ves, 84105