Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma ošípaných Kamenica nad Cirochou - Stará bačoveň Kamenica nad Cirochou 575050216 6. 6. bod b) IŽP Košice PAVEX s.r.o., Topoľovka - hospodársky dvor, Topoľovka, 06745
PAVEX s.r.o.,Topoľovka - hospodársky dvor Topoľovka 575050116 6. 6. bod b) IŽP Košice PAVEX s.r.o., Topoľovka - hospodársky dvor, Topoľovka, 06745