Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Bitúnok hovädzieho dobytka a ošípaných Povodská 14, Dunajská Streda 373250107 6. 4. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava ISTERMEAT a.s., Povodská 14, Dunajská Streda, 92901