Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma brojlerových kurčiat Bakova Jama Bakova Jama č. 477 470630107 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica X - FRAM s.r.o., Bakossova 6 , Banská Bystrica, 97401