Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Sulfurex Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová 475170116 4.1. bod k) IŽP Banská Bystrica PTCHEM Sulfurex, s.r.o., Štvrť kpt. Nálepku 751/1, Dubová, Nemecká, 97697