Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma ošípaných Hlavný dvor Družstevná 618 373270107 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy, Družstevná 618, Bátorove Kosihy, 94634