Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Stupava - Žabáreň, skládka odpadov Dlhá 11/1248 370330104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s. r. o., Dlhá 11/1248, Stupava, 90031