Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Lakovňa Dolné Hony 375180116 2.6., 6. 7., 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81106