Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Chov nosníc - Uderiná k. ú. Lovinobaňa (miestna časť Uderiná) 470590106 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš, 99001
Farma Nenince - chov hydiny Osadná 543 470880105 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš, 99001
Farma Príbelce Príbelce 322 475190418 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš, 99001
Farma Veľký Krtíš - chov hydiny J. Kráľa 2661 475190519 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš, 99001
Veľkochov nosníc v Divíne k. ú. Divín 470590206 6. 6. bod a) IŽP Banská Bystrica Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, Veľký Krtíš, 99001