Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Hydina ZK a.s. Košice Napájadlá 1, Košice, 042 47 571140106 6. 6. bod a), 6. 4. bod b) 3., 6. 4. bod b) 3. IŽP Košice HYDINA SLOVENSKO s.r.o. , Lieskovská cesta 23/640, Lieskovec, 96221