Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Hĺbkotlačový závod BURDA S.G., s.r.o. Stará Vajnorská 983104 Bratislava - MČ Nové Mesto 370340107 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava BURDA PRINT CEE s. r. o. - v likvidácii, Stará Vajnorská 9, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83104