Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru) Hencovská 2073 575220117 6. 1. bod b) IŽP Košice BUKÓZA INVEST spol. s r.o., Hencovská 2073, Hencovce, 09302