Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadu areál ZŤS č. 924, objekt DU 34 775240117 5.3. bod b) 2. IŽP Žilina Brantner Altgas s.r.o., Dukelská štvrť 1401, Dubnica nad Váhom, 01841