Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba biobrikiet - Dolný Hričov Agrofin, Areál PD Dolný Hričov 775280117 5.3. bod b) 2. IŽP Žilina ARDEO Energy, a. s. , Námestie sv. Jána Bosca 120 , Žilina, 01004