Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
NEDED - Skládka TKO - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie nebezpečný Neded č. 844 370370104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded 844, Neded, 92585