Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba tepla Ferroenergy s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 570115718 1.1. IŽP Košice Ferroenergy s.r.o, Vstupný areál U. S. Steel, Košice - MČ Šaca, 04454