Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
NOURUS - MÄSO s.r.o. 1532 375490118 6. 4. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra NOURUS - MÄSO s.r.o., 1532, Tešedíkovo, 92582