Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
MIKROCHEM spol. s.r.o. Za dráhou 33 375500119 4.5. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava MIKROCHEM spol. s.r.o., Za dráhou 33, Pezinok, 90201