Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba kŕmnych zmesí Chovateľská 2 375520119 6. 4. bod b) 3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra AFEED, a.s., Nobelova 34, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83102