Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Chov brojlerových kurčiat Horné Orešany 371220106 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, Lieskovec, 96221