Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba anód, Elektrolýza, Odlieváreň Priemyselná 14 470250106 2.5. bod a), 2.5. bod b), 2.5. bod b) IŽP Banská Bystrica Slovalco, a.s., Priemyselná 14, Žiar nad Hronom, 96548