Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba bázických stavív Lubeník 236 470070104 3.5. IŽP Banská Bystrica SLOVMAG, a.s. Lubeník, 236, Lubeník, 04918
Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach a v rotačnej peci Lubeník 236 470070205 3.1. bod c) IŽP Banská Bystrica SLOVMAG, a.s. Lubeník, 236, Lubeník, 04918