Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Odkalisko k.ú. Môťová 474340214 5.3. bod a) 4. IŽP Banská Bystrica Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 96150
Tepláreň k.ú. Môťová 470610106 1.1. IŽP Banská Bystrica Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 96150