Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Mokrý Háj - Integrované zariadenie pre nakladanie s odpadmi - 3. kazeta Mokrý Háj 370460219 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybničná 1, Skalica, 90901
Skládka odpadov Mokrý Háj Rybničná 1 370460104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybničná 1, Skalica, 90901