Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Chov ošípaných - prevádzka Hospodársky dvor Čerhát Hospodársky dvor Komárno - Čerhát 374610107 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove, Zlatná na Ostrove 456, Zlatná na Ostrove, 94612
Chov ošípaných - prevádzka Zlatná na Ostrove Školská 456 374610209 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove, Zlatná na Ostrove 456, Zlatná na Ostrove, 94612