Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výrobný areál Continental Teves Zvolen - časť Galvanické povrchové úpravy Cesta ku Continentalu 8950/1 470770106 2.6. IŽP Banská Bystrica Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Cesta ku Continentalu 8950/1, Zvolen, 96001