Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba strešnej krytiny k. ú. Nitrianske Pravno 470700107 3.5. IŽP Banská Bystrica TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno, 97213