Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba batérií Banner Batterien Kostolné Kračany 149 374710107 2.5. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Banner Baterie SR, s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 93003