Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Odchovňa mládok a farma nosníc k.ú. Kolárovo 374750107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Kolárovo, Krátka 2, Kolárovo, 94603
Výkrm hydiny k.ú. Kolárovo 374750207 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Kolárovo, Krátka 2, Kolárovo, 94603