Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
MECOM, a.s. Poľná 4, 066 01 Humenné 571340107 6. 4. bod b) 1. IŽP Košice MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, Humenné, 06601
Porážka hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa Mikušovská cesta 3022, Lučenec 470240106 6. 4. bod a), 6. 4. bod b) 1., 6. 4. bod b) 1. IŽP Banská Bystrica MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, Humenné, 06601