Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
LEVEN Ku Bratke 5 370820105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra SLOVINTEGRA ENERGY, a.s., Tematínska 5/A, Bratislava - MČ Čunovo, 85105
Paroplynový cyklus 80 MWe Levice Priemyselný park Levice Géňa 5603/60A 370480106 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra SLOVINTEGRA ENERGY, a.s., Tematínska 5/A, Bratislava - MČ Čunovo, 85105