Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma ošípaných - PLÁNE Pláne, 072 22 570530105 6. 6. bod b) IŽP Košice Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Boleráz 413, Boleráz, 91908
Veľkovýkrmňa ošípaných, Hospodársky dvor Spišské Vlachy Spišské Vlachy 570710105 6. 6. bod b) IŽP Košice Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Boleráz 413, Boleráz, 91908