Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Eissmann Automotive Slovensko s. r. o. Lesná 880/1 374810108 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Eissmann Automotive Slovensko s. r. o., Lesná 880/1, Holíč, 90851