Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Měď Slovakia a.s. - nová zlievareň Měď Povrly a.s.ul. Robotnícka017 01 Považská Bystrica 770820107 2.5. bod b) IŽP Žilina COLMET Slovakia a.s., Robotnícka 2142, Považská Bystrica, 01701